Duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. Dat komt voort uit de roots van ons beursgenoteerd familiebedrijf. Als familiebedrijf wil je namelijk gewoon netjes en fatsoenlijk met je mensen en omgeving omgaan, nu en met zorg voor de toekomst.. 

De uitvoering wordt door een multidisciplinaire MVO-werkgroep behartigd. Er is een MVO-beleid opgesteld, waarin opgenomen is waar wij voor staan en hoe we stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid. 

Ons MVO-beleid is gebaseerd op drie voor ons relevante kernthema’s waarin onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en vanzelfsprekend is: de mens, het milieu en het assortiment. Per kernthema’s zijn onze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

Per kernthema 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment' hebben we kwalitatieve en kwantitatieve ambities geformuleerd.

MVO

 

Deze zijn gebaseerd op de SDG’s oftewel de Sustainable Development Goals (van de Verenigde Naties). Dit zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende jaren

MVO

 

Wat hebben we in het verleden zoal opgestart

De Mens

 • Onze medewerkers:Gratis fruit, Functioneringsgesprekken en Opleidingsplan, Welzijnsbevraging, Fairtradedag, Personeelsfeest, Dag van de chauffeur, thuiswerkbeleid, ...
 • Onze klanten:Marktonderzoek, Informeren via Magazines, Informeren via Beurzen, ...
 • Onze leverancier:nieuw leveranciershandboek met oog voor duurzaamheid, beurzen, …
 • Onze samenleving:vzw For A Better Life, Wekelijkse giften aan voedselbanken, Samenwerking met Entiris (maatwerkbedrijf), Inzameling dopjes voor blinde geleide honden, initiatieven steunen zoals CUBZZ, …

 

Het Milieu

 • ISO14001 milieu management certificatie voor Rotselaar
 • Energie:
  • Verbruik: Groene stroom, Energiescan, duurzaam bouwen en renoveren, … 
  • Transport: Efficiëntere transportplanning, Levervensters klanten zo breed mogelijk & minimum dropwaarde (leverdagen beperken), Alternatieve brandstoffen (CNG – Elektrisch), Lean en Green programma, ontwikkeling van een solar-elektrische wegtrein die kan worden ingezet voor stadsdistributie (deze rijdt in NL) Eco drive cursus voor chauffeurs, Fietskoerier (Gent-Antwerpen), …
  • Mobiliteit: mobiliteitsdag; “Teams”-meetings; fietsvergoeding; oplaadpunten e-bikes; …
 • Verpakking:
  • Verbruik grondstoffen: Zoveel mogelijk digitaal (facturen, ...)
  • Printers: Gerecycleerd A4 papier / standaard zwart/wit + dubbelzijdig, Herbruikbare drinkfles voor alle personeelsleden, verminderen verpakking ism leveranciers, …
 • Afval: Afval sorteren en recycleren;  geen flessenwater; …

 

Het Assortiment

 • Duurzaam assortiment: aanbieden keurmerken, lokale producten, Aandacht voor seizoensgebonden producten, Tips voor chefs in ons magazine, samenwerking met EVA vzw (Proveg), …
 • Gezondheid: Tips voor chefs in ons magazine; maandelijks gezonde tip voor medewerkers op Intranet; …
 • Voedselverspilling: efficiënter voorraadbeheer; giften aan voedselbanken; voor onze klanten een samenwerking met FoodWin vzw; …

Wat hebben we recent nog uitgevoerd (2021 & 2022)

 • De Mens: een formeel duurzaamheidsbeleid opgesteld; stakeholderwatch’ uitgerold bij medewerkers, klanten en leveranciers; personeel meegenomen in ons duurzaamheidsverhaal via artikels in ons Personeelsmagazine en maandelijkse post’s op intranet; medewerkers vrijwilligers werk laten doen; Fairtrade koffie en thee in onze coffee corners aanbieden; traineeship gestart, …
 • Het Milieu: introductie van elektrische bedrijfswagens en uitwerking van een fietsleaseplan; laadpalen voor elektrische wagens geïnstalleerd; zwerfvuil dag organiseren; extra isolatie aangebracht, temperaturen verlaagd, toekomstige logistiek landschap uitgewerkt, …
 • Het Assortiment: concept Eerlijk & Heerlijk (duurzaam assortiment) voorbereid; actieve deelname aan Green Deal: eiwitshift op ons bord; deelname aan week van de duurzame vis, …

Een greep uit onze plannen voor 2023

 • De Mens: betrokkenheid verhogen door interne communicatie verbeteren, acties om medewerkers te steunen, onder de aandacht brengen van diversiteit en inclusie, vrouwen aan het woord laten, sensibilisering rond geestelijke en lichamelijke gezondheid
 • Het Milieu: installatie van zonnepanelen (BS Rotselaar en BS Evergem), installatie watervernevelingssysteem voor bijkoelen van koelgroepen op hittedagen, bereikbaarheidsplan opmaken voor alle vestigingen
 • Het Assortiment: Grote lancering van Eerlijk en Heerlijk bij onze klanten, stopen met het gebruik van wegwerpkoffiebekers inde kantoren

Verder willen we via een jaarplan diverse aandachtspunten betreffende duurzaam ondernemen onder de aandacht houden en zo zorgen dat deze ingebed worden in de cultuur bij onze stakeholder.

MVO

 

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Om ons eigen MVO-engagement kracht bij te zetten, namen we met Sligro Food Group Belgium in 2021 voor het eerst deel aan het VOKA Charter voor Duurzaam Ondernemen (meer info: Voka Charter Duurzaam Ondernemen | Voka). Nu hebben wij hebben ook ons actieplan 2022 voor Voka Charter Duurzaam Ondernemen afgewerkt.

Als we 3 x slagen = jaarlijks 10 goedgekeurde acties (verspreid over de 17 SDG’s) positief afsluiten, dan behalen we het Unitar certificaat “SDG pioneer” van de Verenigde Naties.
 

MVO