Duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. Dat komt voort uit de roots van ons beursgenoteerd familiebedrijf. Als familiebedrijf wil je namelijk gewoon netjes en fatsoenlijk met je mensen en omgeving omgaan, nu en met zorg voor de toekomst. 

De uitvoering wordt door een multidisciplinaire MVO-werkgroep behartigd. Er is een MVO-beleid opgesteld, waarin opgenomen is waar wij voor staan en hoe we stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid. 

Ons MVO-beleid is gebaseerd op drie voor ons relevante kernthema’s waarin onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en vanzelfsprekend is: de mens, het milieu en het assortiment. Per kernthema’s zijn onze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

Per kernthema 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment' hebben we kwalitatieve en kwantitatieve ambities geformuleerd.

MVO

 

Deze zijn gebaseerd op de SDG’s oftewel de Sustainable Development Goals (van de Verenigde Naties). Dit zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende jaren

MVO

 

Een greep uit onze plannen voor 2022

 • De Mens: ‘Stakeholderwatch’ uitrollen bij medewerkers, klanten en leveranciers; medewerkers vrijwilligers werk laten doen; Fairtrade koffie in onze coffee corners aanbieden; …
 • Het Milieu: Laadpalen voor elektrische wagens installeren; fietsleaseplan uitrollen; zwerfvuildag organiseren; …
 • Het Assortiment: Concept Eerlijk & Heerlijk (duurzaam assortiment) lanceren; actief deelnemen aan Green Deal: eiwitshift op ons bord; …

Wat hebben we zoal gedaan in 2021

 • De Mens: Een formeel duurzaamheidsbeleid opgesteld; volledige stakeholder analyse gemaakt en een ‘Stakeholderwatch’ klaargezet om op te starten; personeel meegenomen in ons duurzaamheidsverhaal via artikels in ons personeelsmagazine en maandelijkse posts op Intranet; een psychosociale enquête en beeldschermwerkbevraging gedaan; …
 • Het Milieu: Een mobiliteitsteam opgericht (studie rond elektrische bedrijfswagens en fietsleaseplan); …
 • Het Assortiment: Concept Eerlijk & Heerlijk (duurzaam assortiment) voorbereid; …

Wat hebben we de voorbije jaren zoal gedaan

De Mens

 • Onze medewerkers: Gratis fruit; functioneringsgesprekken en opleidingsplan; welzijnsbevraging; Fairtradedag; happy fridays; week van werkgeluk; ...
 • Onze klanten: NPS bevraging; marktonderzoek; informeren via magazines; informeren via beurzen; ...
 • Onze leverancier: Leveranciershandboek en film; beurzen; …
 • Onze samenleving: Wekelijkse giften aan voedselbanken; vzw For A Better Life; samenwerking met Entiris (maatwerkbedrijf); inzameling dopjes voor blinde geleide honden; …

 

Het Milieu

 • Energie:
  • Verbruik: groene stroom; energiescan; LED-lichten, lichtsensoren;  isoleren; … 
  • Transport: efficiëntere transportplanning; levervensters klanten zo breed mogelijk & minimum dropwaarde (leverdagen beperken); alternatieve brandstoffen (CNG – Elektrisch); eco drive cursus voor chauffeurs; fietskoerier (Gent-Antwerpen); …
  • Mobiliteit: mobiliteitsdag; “Teams”-meetings; fietsvergoeding; oplaadpunten e-bikes; …
 • Verpakking:
  • Verbruik grondstoffen: zoveel mogelijk digitaal (bv. facturen); ...
  • Printers: gerecycleerd A4 papier, standaard zwart-wit en dubbelzijdig; herbruikbare drinkfles voor alle personeelsleden; verminderen verpakking ism leveranciers; …
 • Afval: Afval sorteren en recycleren;  geen flessenwater; …

 

Het Assortiment

 • Duurzaam assortiment: aanbieden keurmerken; lokale producten; aandacht voor seizoensgebonden producten; tips voor chefs in ons magazine; …
 • Gezondheid: Tips voor chefs in ons magazine; maandelijks gezonde tip voor medewerkers op Intranet; …
 • Voedselverspilling: efficiënter voorraadbeheer; giften aan voedselbanken; voor onze klanten een samenwerking met FoodWin vzw; …

MVO

 

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Om ons eigen MVO-engagement kracht bij te zetten, namen we met Sligro Food Group Belgium in 2021 voor het eerst deel aan het VOKA Charter voor Duurzaam Ondernemen (meer info: Voka Charter Duurzaam Ondernemen | Voka). Wij hebben ons actieplan 2021 voor Voka Charter Duurzaam Ondernemen afgewerkt en mogen ons voor de eerste keer VCDO laureaat noemen.

Als we 3 x slagen = jaarlijks 10 goedgekeurde acties (verspreid over de 17 SDG’s) positief afsluiten, dan behalen we het Unitar certificaat “SDG pioneer” van de Verenigde Naties.
 

MVO